ReadyPlanet.com
dot dot
บริการจัดอบรมภายในหน่วยงาน

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ Fun English มีบริการจัดการอบรมสำหรับพนักงานและผู้บริหารในองค์กร โดยทางสถาบัน ฯ มีบุคคลากรที่สามารถจัดการอบรมได้ทุกรูปแบบตามความต้องการของแต่ละองค์กร เช่น การออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลัก Phonics , การสนทนาภาษาอังกฤษในองค์กร,สอบ TOEIC อย่างไรให้ได้ 990 เป็นต้น เรามีบทเรียน และแบบทดสอบที่ได้มาตรฐาน และสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

 

 ตัวอย่างหลักสูตรสำหรับองค์กร

 

- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- ภาษาอังกฤษทั่วไป  
- ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 
- หลักสูตรการเขียนเชิงธุรกิจ 
- หลักสูตรการเขียนอีเมล์ 
- หลักสูตรการเขียนรายงาน 
- ภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมอบรมหรือทำงานในต่างประเทศ 
- ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนองาน
- ภาษาอังกฤษสำหรับการใช้โทรศัพท์ 
- ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุม 
- ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานต้อนรับลูกค้า 
- ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย 
- ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานการตลาด 
- ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบัญชี 
- ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบุคคล 
- ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอาหาร
- ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว 
- ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม 
หรือ หลักสูตรที่ออกแบบโดยเฉพาะตามความต้องการของแต่ละองค์กร
ทุกโปรแกรมได้รับ วุฒิบัตรรับรอง
 

 

  

 

 

 

 

 
Courses & Services

หลักสูตรยอดนิยมของ Fun English article
บริการจัดอาจารย์ชาวต่างชาติไปสอนในโรงเรียน
Fun English ผ่านรายการดาวกระจาย
บริการจัด Camp ภาษาอังกฤษ

จัดฝึกอบรมพนักงานบริษัท
สแกนลายนิ้วมือ
เพิ่มเพื่อน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.