ReadyPlanet.com
dot dot
Welcome to Fun English "Home of Phonics-Better English Better Accent"

สนใจรายละเอียดเรียน และ อบรมหลักสูตรต่างๆ ติดต่อได้ที่ 062 992 6455, ID Line:@funenglish 

 

 

ดร.รุจาพร สุนทรปาน

ผู้ก่อตั้ง

   ฟันอิงลิชบริหารงานโดย ดร.รุจาพร สุนทรปาน (ดร.แจน) คุณวุฒิและประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยตรงมากว่า 30 ปี ได้ค้นคว้าและพัฒนาหลักสูตรโฟนิคส์ เพื่อแก้ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยซึ่งใช้ได้ผลที่ดีมากกับเด็ก และได้ค้นพบอีกว่านอกจากเด็กแล้ว ผู้ใหญ่ก็สามารถพัฒนาภาษาของตนเองได้จากโฟนิคส์เช่นเดียวกัน จึงถือได้ว่าฟันอิงลิชเป็นผู้นำเกี่ยวกับการสอนโฟนิคส์ในประเทศไทย

  

      

 

 

 จัดฝึกอบรมพนักงานบริษัท
สแกนลายนิ้วมือ
เพิ่มเพื่อน


Copyright © 2010 All Rights Reserved.